Denkmal

In het kader van het Jaar van Barmhartigheid verzorgt emeritus pastor John Batist een lezing onder de titel Barmhartigheid bij Albert Schweitzer.

Denkmal
Albert Schweitzer Denkmal, Duitsland

Velen kennen Albert Schweitzer als de beroemde arts die zich begin vorige eeuw op bewonderenswaardige heeft ingezet voor de opbouw van medische zorg in Afrika, in het bijzonder in Lambarene in Gabon. In 1952 werd hem daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Minder bekend is dat hij ook een vooraanstaand theoloog en filosoof was.
Albert groeide op in een welgesteld en warm gezin en kon een goede studie volgen: filosofie en theologie. Kort nadat hij zijn eerste baan kreeg, overkwam hem een religieuze ervaring die zijn leven veranderde: “Op een stralende zomerochtend tijdens mijn vakantie, hoorde ik in een kerkdienst de uitspraak van Jezus in het Evangelie: ‘Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, en wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.’ Toen overviel mij plotseling de gedachte dat ik mijn geluk niet als iets vanzelfsprekends mocht aannemen, maar dat ik daar iets tegenover moest stellen. Heel vaak had ik mij afgevraagd welke betekenis die uitspraak van Jezus had. Nu had ik het gevonden.”
Hij legde zijn werk als predikant en docent neer, studeerde alsnog medicijnen en in 1913 – hij was toen 38 jaar – ging hij met zijn vrouw naar Lambarene in Gabon. Overal vertelde hij over de grote nood in Afrika en zette dit continent als het ware op de kaart. Intussen schreef hij baanbrekende theologische studies onder meer over Jezus en over de verbondenheid van alle schepselen in en door God. Vandaar zijn lijfspreuk: Eerbied voor het leven. Op deze middag maken we nader kennis met zijn leven en hoe hij daarin de barmhartigheid vormgaf.
Datum: donderdag 10 november 2016 | Tijd: 14.30 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt | Aanmelding bij het secretariaat, tel. 070 354 17 42 | Kosten: vrijwillige bijdrage