Hanny van der Horst, sinds 1 januari 2015 assistente van penningmeester Henk van Ruijven, kreeg zondag 24 juni 2018 de penning van de H. Antonius Abt overhandigd. Dat gebeurde aan het einde van de eucharistieviering in de Antonius Abtkerk op Scheveningen door bestuurslid Theo van Woerkom.
Op de eerste plaats wilde het parochiebestuur met de penning grote waardering uitspreken voor het inrichten en bijhouden van de financiële administratie van de parochie Maria Sterre der Zee en de administraties van de zes geloofsgemeenschappen.
Daarnaast voor het analyseren van de uitgaven om besparingsmogelijkheden te vinden. “Daar is de parochie wel bij gevaren, Hanny,” zei Van Woerkom. “Het bestuur is je daar heel dankbaar voor. Wat de penning betreft, dat wordt een verzamelobject, het is namelijk de laatste Antonius Abtpenning die wordt uitgereikt.”

Hanny van der Horst
(foto Ine Steenhoff)

Zware jaren
Hanny kreeg het woord. De eerste twee jaar had ze heel zwaar gevonden. Toen er assistentie kwam was ze daar blij mee, net als nu met de penning als blijk van waardering.
Naast haar werk voor de penningmeester, die door familieomstandigheden verstek moest laten gaan, is Hanny al jaren vrijwilliger in de Antonius Abt. Ze zingt bij gemengd koor Gli Uccelli, is coördinator van de lectoren, lid van de werkgroep Aandacht voor nabestaanden en wekelijks actief op het secretariaat.
Nieuwe penning
Er wordt gewerkt aan een penning van Maria Sterre der Zee om ook in de toekomst bijzondere vrijwilligers mee in het zonnetje te zetten en te bedanken.