Het zijn zeer geanimeerde avonden geweest tot nu toe. Er zijn twee deelnemers bijgekomen en twee afgevallen. We hebben 12 deelnemers in totaal. Het is een mooie groep met zeer uiteenlopende achtergronden en verschillende leeftijden. De maaltijden worden verzorgd door het Esloo College en de leerlingen krijgen alle lof van onze deelnemers voor de uitstekende kwaliteit.

Het muzikale intermezzo zorgt er wekelijks voor dat wij ons goed kunnen richten op de lezing. Er wordt zeer geanimeerd meegezongen met de liederen. Dit duurt soms even voordat men zich vrij genoeg voelt, maar in deze groep zitten veel deelnemers die uit volle borst de Alphaliederen meezingen. Ook de deelnemers die zelf niet graag zingen, genieten van de opbouwende sfeer die het zingen met zich meebrengt.

De lezingen zijn inspirerend en geven veel reden tot gesprek in de deelgroepen. Het is bijzonder om te zien hoe open de deelnemers met elkaar kunnen en willen delen over hun (geloofs)vragen. Er worden mooie getuigenissen gegeven in de deelgroepen. Kortom, de Alphacursus is opnieuw een plek waar mensen zich gezien en gehoord voelen en waar wij met elkaar kerk kunnen zijn.

Hante Visser