Op zondag 3 november vieren wij Allerzielen en is er een viering waarin wij alle overleden parochianen van het afgelopen jaar willen herdenken. De familieleden van de overleden parochianen van het afgelopen jaar, ontvangen een speciale uitnodiging.  Voor aanvang van de viering ontvangt u een kaars die u bij het afroepen van de intenties op de kaarsen standaards voor het priesterkoor kunt opsteken. De viering begint om 11.00 uur.

Vieringen op de begraafplaatsen:

Op begraafplaats Sint Petrus Banden en Sint Barbara is er een Allerzielenviering op zaterdag 2 november om 16.00uur.