Op Allerzielen, vrijdag 2 november, is er een viering waarin wij alle overleden parochianen van het afgelopen jaar willen herdenken. De familieleden van de overleden parochianen van het afgelopen jaar, ontvangen een speciale uitnodiging. Ook kunt u één gratis misintentie opgeven voor een overleden dierbare. Deze opgave is mogelijk op twee zondagen, 21 en 28 oktober, na afloop van de vieringen bij één van de leden van de Pastorale Werkgroep. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen dan kunt u ook het secretariaat bellen (070-3657729) of een email zenden aan: agnes@rkdenhaag.nl. Opgave is mogelijk tot en met 29 oktober. Voor aanvang van de viering ontvangt u een kaars die u bij het afroepen van de intenties op de kaarsen standaards voor het priesterkoor kunt opsteken. De viering begint om 19.30 uur.

Vieringen op begraafplaatsen:

Op begraafplaats Sint Petrus Banden en Sint Barbara is er een Allerzielenviering om 16.00uur.