Met onmiddellijke ingang zijn in onze parochie tot 1 juni alle publieke liturgische vieringen afgelast, met uitzondering van uitvaarten en doopvieringen. Wij volgen hiermee het besluit van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Deze besloot gisteren dat in reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het Corona-virus op 23 maart jl. alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, tot en met Pinksteren (31 mei) worden afgelast. De overheid heeft immers alle samenkomsten verboden tot 1 juni.  Eerder al werden door de bisschoppen alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast.

Klik hier voor de openingstijden van onze kerken voor gebed en het opsteken van een kaars op zondag en in de Goede Week

Op Palm- en passiezondag en tijdens het Paastriduüm zijn gezegende palmtakjes af te halen tijdens de openstelling van de kerken.

Meer maatregelen vanuit onze parochie kunt u hier vinden.