Actie Kerkbalans 2024 is van start!   

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze parochie heeft voor haar parochianen. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.  

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In de maand januari wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee? De kerk: een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden.
Waar we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen.
Die waarde van de kerk willen we voor de toekomst behouden. U ook?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen!  Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL60 RABO 0301 0505 03 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.  Ook kunt uw donatie ook direct gemakkelijk doen door het scannen van deze IDEAL QR code met uw smartphone.

Naast doneren, kunt u de Actie ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld onze social media berichten over Actie Kerkbalans delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze parochie belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen. 

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen.  

Meer informatie vind u op onze financiële steun pagina.
Bekijk ook hier onze Actie Kerkbalans folder: