‘Akathistos ter ere van Maria’ 

Desirée Krikhaar

Dinsdag 29 oktober  14.30 – 16.15u  

H. Agneskerk, Beeklaan 188 

Inschrijving verplicht vóór 28/10 via: cps@p4ev.nl    Vrije gift.

Organisatie: ‘RK Parochies ‘De vier Evangelisten’, ‘Maria Sterre der Zee’ en  De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog’

TOELICHTING 

Wie is Maria? Haar ouders hebben op hoge leeftijd hun dochtertje  Maria gekregen en wat zij heeft meegemaakt is nauwelijks te bevatten.  

Zij werd uitverkoren om de moeder van Gods Zoon te worden en stelde haar leven ten dienste van Jezus. In de Bijbel wordt weinig over haar verteld. Maar wanneer de kerk Maria in de vijfde eeuw tot Moeder Gods verheft, komt haar verering op gang en daarmee ook de verhalen rond haar bijzondere leven. Apokriefe boeken en Middeleeuwse legenden vullen de evangeliën aan. Maria wordt vereerd en toegezongen in speciaal voor haar gecomponeerde hymnes.  

Eén daarvan is de Akathistoshymne, die vooral in de Oostchristelijke kerk veelvuldig wordt gezongen. Deze hymne  beschrijft een deel van het leven van de Moeder Gods, dat als in een stripverhaal in beeld is gebracht.  

In de lezing wordt in het kort de levensloop van Maria geschetst, waarbij de Akathistos-hymne een inspirerende leidraad is.  

Tijdens de middag worden ook een paar bekende en minder bekende Marialiederen gezongen. Meezingen mag.