Zoals elk jaar wordt er tijdens de vastentijd weer een Agapèviering gehouden en wel op maandagavond 12 maart.
Een Agapèviering is een gezamenlijke maaltijd met daarbij aandacht voor bezinning en gebed als voorbereiding op Pasen. Ook wordt tijdens deze maaltijd aandacht besteed aan het Vastenactieproject. De Agapèviering zal worden gehouden in ons parochiecentrum. U bent welkom vanaf 18.00 uur; de maaltijd begint om 18.30 uur.
Wilt u aan de Agapèviering deelnemen, koop dan een maaltijdbon. Deze bonnen zijn op de zondagen  25 februari, 4 en 11 maart  verkrijgbaar bij de leden van de Pastorale Werkgroep achter in de kerk na afloop van de Eucharistievieringen. De kosten zijn € 3,- per persoon. Iedereen is van harte welkom bij de Agapèviering. De leden van de Pastorale Werkgroep nodigen U dan ook graag hiervoor uit.