Het was een goede traditie van de voormalige zelfstandige parochie H. Jacobus de Meerdere om leden van het kerkbestuur bij hun afscheid een beeldje van onze patroonheilige te schenken. Na de fusie tot de parochie Maria Sterre der Zee zijn de bestuurlijke taken overgedragen aan het overkoepelende parochiebestuur. In die overgangsperiode was er nog maar amper een moment gevonden om de bestuursleden die afscheid namen dit beeldje te overhandigen.
Tijdens het diner op de vrijwilligersdag, 22 okt. j.l., mochten de voormalige leden Lore Olgers, algemeen lid, Janet Ranke, secretaris, en Jean-Paul van Meerveld, commissaris evenementen, reeds onder hartelijke dankzegging het beeldje uit handen van de voorzitter van de beheercommissie, Jos van der Lubbe, ontvangen. Alle drie zijn overigens nog bijzonder actief, maar dan als leden van de pastoraatgroep en de nieuwe beheercommissie.
Op zondag 5 februari heeft de voorzitter wederom twee beeldjes kunnen uitreiken tijdens het koffiedrinken in de pastorie na de Hoogmis. Hij sprak voormalig penningmeester Charles Ruijgrok en voormalig portefeuillehouder gebouwen en beheer Joost Happel toe en memoreerde dat dit een afscheid was zonder vertrek. Charles is immers actief in de Stichting Culturele Vrienden. En Joost Happel organiseert voor de geloofsgemeenschap de bedevaart naar Santiago de Compostela dit najaar en hij zit in de commissie die een aanvraag voorbereidt om onze Jacobuskerk te laten verheffen tot basiliek. De echtgenotes Lindsey van Eyk en Chrisjoh Kuijpers ontvingen een fraai boeket. Voor alle aanwezigen was er een heerlijk gebakje. Joost Happel sprak een dankwoord uit met de wens dat de beheercommissie zich mag blijven inzetten om de waardevolle tradities en eigenheid van de geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere, variërend van liturgie tot diaconie, voor de toekomst te bewaren.
En ten slotte, onder het motto ‘driemaal is scheepsrecht’ werd op zondag 12 februari óók voldaan aan de schuld aan Teresa van der Lubbe, die als laatste en voormalig algemeen bestuurslid het beeldje van de H. Jacobus ontving. En ook voor haar geldt, dat dit een afscheid zonder vertrek is, want zoals ieder kan weten, is zij de ambtelijk secretaris van de parochie.