Onze pastoraal werkster Marijke Witteman neemt 19 januari afscheid vanwege haar pensioengerechtigde leeftijd. Ze is sinds 1 mei 2002 pastoraal werker in het Bisdom Rotterdam en op 1 november 2002 benoemd in de toenmalige parochie van de H. Ignatius van Loyola. Na de fusie tussen diverse Haagse parochies ging haar benoeming over naar onze parochie Maria Sterre der Zee.

Haar afscheid van de parochie en in het bijzonder van de geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola willen wij gezamenlijk vieren tijdens de gezinsviering op zondag 19 januari om 11:00 uur in de kerk van de H. Ignatius aan de Elandstraat te Den Haag. Pastoor Dolf Langerhuizen en pastor Marijke Witteman zullen voorgaan in deze gezinsviering.

Na afloop van de viering is op de galerij een gezellig samenzijn met Marijke onder het genot van een hapje en een drankje. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 15:30 uur. Tijdens dit samenzijn zal aan Marijke een gezamenlijk cadeau worden aangeboden. U kunt aan dit cadeau meedoen door uw bijdrage te storten op NL76INGB0797239324 t.n.v. R. Wiegant tot uiterlijk 12 januari o.v.v. cadeau Marijke

Mocht u Marijke willen toespreken en/of toezingen, neemt u dan contact op met ceremoniemeester Ruud Wiegant. r.wiegant@rkdenhaag.nl

Graag zien we u zondag 19 januari aanstaande in de Elandstraatkerk!