Ook dit jaar is er iedere zondag van de advent voor de kinderen iets te doen.

Op 27 november, 4 december en 11 december is er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst. Op 18 december is er een gezinsviering.

Dit jaar heet het project “Levenslicht”. “Het levenslicht zien” betekent geboren worden. In de Bijbel horen leven en licht bij elkaar: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is.

Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In het project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen.

In de adventstijd lezen we over de “voormoeders” van Jezus. Het is bijzonder dat Matteüs hun namen noemt in zijn overzicht van Jezus’ afstamming.

Stuk voor stuk zijn het vrouwen die een heel belangrijke rol speelden in de geschiedenis van Israël. Zonder hen zou er geen toekomst zijn geweest.

In het adventsproject krijgen de vrouwen uit Jezus’ voorgeschiedenis een standbeeld. Zo laten we zien dat ze belangrijk zijn en dat hun verhalen niet vergeten mogen worden.

Natuurlijk is er ook weer een projectlied en voor thuis is er weer een gezinsboekje met voor iedere dag van de week een nieuwe bladzijde.

Op Kerstavond 24 december is om 19.00 uur de Kerstviering met en voor de kinderen, maar natuurlijk is iedereen welkom!

Op tweede Kerstdag is er om 12.00 uur Kindje Wiegen.

Wil je meedoen met het Kerstspel op Kerstavond? Geef je dan op bij Teresa of Caroline of mail naar: kinderen.elandstraatkerk@gmail.com

Welkom allemaal!

Pastor Marijke Witteman