Van 1 tot en met 26 december 2017 voeren de werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede van de parochie Maria Sterre der Zee actie voor een project in Rwanda, Afrika, dat zich richt op hulp aan moeders en kinderen. Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie Cecydar vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. Op verzoek van de Rwandese overheid werd de capaciteit van hun opvangcentrum dit jaar fors uitgebreid.

Opgroeien in een gezin

De extreme armoede in Rwanda wordt mede veroorzaakt door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en de toenemende werkloosheid. Mede hierdoor komen veel kinderen op straat terecht, waar ze worden geconfronteerd met geweld, drugsgebruik, misbruik, ziekte en honger. In Kigali leven naar schatting 3000 straatkinderen, voornamelijk jongens. Maatschappelijk werkers van Cecydar leggen contact met deze kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum. Daar krijgen ze voedsel, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen van hun leven op straat. Na drie tot zes maanden volgt in tachtig procent van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.

Uitbreiding van de hulpverlening

In 2017 is het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar, waarvan 100 kinderen door de Rwandese overheid werden toegewezen. Deze laatste groep komt uit opvangcentra van de overheid, eigenlijk een soort gevangenissen voor straatkinderen. Deze kinderen zijn niet, zoals de anderen, mentaal voorbereid op opname in het centrum. Voor hen worden twee extra maatschappelijk werkers aangenomen. Om re-integratie in een gezin meer kans van slagen te geven wordt de hulp aan gezinnen van straatkinderen uitgebreid. Honderd gezinnen krijgen financiële hulp, bijvoorbeeld voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming of winkel of het kopen van kleinvee. Drieëntwintig gezinnen kregen hulp bij het bouwen van een nieuwe hut (foto) zodat het kind een goed thuis krijgt.

Financiële zelfstandigheid

Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk blijft van giften, beschikt Cecydar over een stuk landbouwgrond. Er zijn twee stallen voor legkippen gebouwd; ook zijn een boomkwekerij, groentevelden, kassen en een champignonkwekerij aangelegd. Om de producten goed te kunnen verkopen wordt een kleine winkel bij de ingang van het centrum gebouwd.

Geef aan de Adventsactie

Parochianen, help mee de opvangmogelijkheden van Cecydar te vergroten – haal de kinderen van de straat – en doe uw gift in de collectebussen en op de collecteschalen voor de Adventsactie in uw kerk.
U kunt ook een bedrag overmaken op de bankrekening van uw geloofsgemeenschap onder vermelding van ‘Adventsactie voor Rwanda’. Dank u wel.
Onderstaande foto’s zijn gemaakt in het opvanghuis van Cecydar in Kigali