talloze jerrycans te vullen met bronwater

Pater Yan Asa – lid van het pastoraal team in de parochie Maria Sterre der Zee – is tot en met 18 december 2018 in zijn geboorteland West-Timor in Indonesië. Hij heeft groot verlof en dat betekent dat hij drie maanden naar huis is. Maar vóór zijn vertrek vroeg hij de werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede of zij in de advent een project willen ondersteunen dat direct ten goede komt aan de inwoners van twee arme dorpen op West-Timor, Hulanok en Baunuba. Hulanok is het geboortedorp van pater Asa en telt ongeveer 50 gezinnen. Baunuba ligt vlak bij Hulanok en telt rond de 80 gezinnen.
Waterput
Pater Asa vraagt om de aanleg van een waterput met pompinstallatie. Uit de foto’s blijkt hoe het nu gaat: water dragen van een bron in het bos naar het dorp over een afstand van vier à vijf kilometer; het is zwaar werk voor vrouwen en meisjes. Schoon water is een basisbehoefte: een put met een pompinstallatie is daarom een grote verbetering van de leefomstandigheden.
Congregatie draagt verantwoordelijkheid
Het benodigde bedrag, voor zover we nu weten ruim € 5.000, wordt overgemaakt naar het bureau van pater Yustinus Didimus Nai, provinciaal van het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) op West-Timor, waar ook pater Yan Asa bij hoort. De congregatie draagt de verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van het project. Het beheer van de put komt in handen van een comité bestaande uit parochiepersoneel, dorpshoofd en stamhoofd. Wij blijven zo op de hoogte van de voorgang van het project.
Afscheidscadeau
Bijgaande foto’s die pater Asa eind september in Hulanok maakte – ze zeggen meer dan paginalange beschrijvingen. Wij hopen dat u graag en veel wilt bijdragen voor de aanleg van de waterput in Hulanok, een project dat ook een afscheidscadeau wordt voor pater Asa aangezien hij begin januari 2019 verhuist naar de SVD-communiteit in Duivendrecht.
Op een van de foto’s wijst pater Asa de bron aan waar de inwoners van Hulanok nu water scheppen. Eenmaal in huis wordt het spaarzaam gebruikt, om te drinken, mee te koken, je te wassen en de was te doen. Wat een verbetering zal de put met schoon water zijn.
Offerblok en schaalcollecte
U kunt uw gift voor de waterput:

  • in het adventsofferblok van uw kerk doen;
  • in de schaal doen van de speciale adventscollectes in uw kerk;
  • overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van ‘Adventsactie 2018’.

Mogelijk ook steun voor Burkina Faso
Mocht de actie in onze parochie meer opbrengen dan het voor de waterput vereiste bedrag dan willen we nog een tweede project ondersteunen: opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso. Dit is een project van de landelijke Adventsactie.
werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede