De Adventsactie van onze parochie steunt dit jaar een project dat zich richt op goede en bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Wij steunen zo’n project in Somalië. Goede geboortezorg is in Somalië nauwelijks beschikbaar, met als gevolg dat de moeder en kindersterfte tot de hoogste van de wereld behoren. (Voor meer informatie over dit project in Somalië verwijzen we naar ons parochieblad Stella Maris van november/december). Zie ook de informatiestand achter in de kerk. Laten wij met een royale bijdrage de kwaliteit van de geboortezorg in dit land helpen verbeteren.

U kunt aan dit project bijdragen via de collecte voor de Adventsactie in de kerk (of in de witte kist achter in de kerk). Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Van harte dank voor uw gift.

Werkgroep MOV St. Jacobus (Rafaela Feddes, Marie Louise Fillekes, Sophia Wang)