Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Goede geboortezorg is in Somalië nauwelijks beschikbaar, met als gevolg dat de moeder- en kindersterfte tot de hoogste van de wereld behoren. Dit project heeft tot doel de toegang tot deze zorg te verbeteren.

Wat is er aan de hand?
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een recente hongersnood. Werkloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim een miljoen mensen ontheemd is geraakt in eigen land. De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht. De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s.

Wat willen we bereiken?
In 2020 is er in de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, een gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt. Het project is erop gericht het belang van deze geboortezorg duidelijk te maken, het vertrouwen erin te laten toenemen en te organiseren dat het een herkenbare plek krijgt in de bestaande lokale gezondheidszorg.

Hoe doen we dat?
Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de omliggende kampen voor ontheemden, professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes.


Uw bijdrage
U kunt aan dit project van de Adventsactie bijdragen:

  • Via een collecte voor de Adventsactie in de kerk;
  • Op het rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie;
  • Met smartphone d.m.v. de QR-code van Adventsactie.


Van harte bedanken Adventsactie en de werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede u voor uw gift.