Wat is er mooier en dringender dan in de Adventstijd en met Kerstmis vanuit onze overvloed te geven aan de voeding voor moeder en kind? Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. De Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen te ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding.

In onze parochie richten wij ons op een project in Congo, dat er voor zorgt dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

De inzamelingen zijn op de zondagen 29 november, 13 december en op 24 en 25 december. U kunt uw bijdragen deponeren in de ‘witte kist’ achter in de kerk, waar ook informatie over het project te vinden is. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken op NL34 INGB 0000 3592 78 t.n.v. Kerkbestuur parochie Sint Jacobus onder vermelding van ‘bijdrage Adventsactie 2020’.
Dank u wel namens moeders en kinderen !