De projecten

Samen met de geloofsgemeenschappen van Maria Sterre der Zee steunen we dit jaar twee projecten. Het eerste project voorziet in de aanleg van een waterput met pompinstallatie in West Timor op verzoek van Pater Yan Asa – lid van het pastoraal team in de parochie Maria Sterre der Zee. Met 5000 euro maken we toegang mogelijk tot veilig en schoon drinkwater dichter bij huis voor alle inwoners van de twee dorpen Hulanok en Baunuba. Meer informatie over het project is te vinden op de website: https://www.rkdenhaag.nl/adventsactie-schoon-water-voor-hulanok . Ook vindt u informatie op de informatiestand achter in de kerk.
De rest van de inzameling gaat via de landelijke Adventsactie naar een project van de zusters van de congregatie OLV van Liefde van de Goede Herder in Burkina Faso. Dit project biedt hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Om de kansen op de arbeidsmarkt van deze vrouwen te vergroten worden onder meer cursussen aangeboden, kinderopvang en microkrediet voor het opzetten van een eigen bedrijfje. Op verzoek van de cursisten biedt het project dit jaar ook computerlessen en Frans, de officiële voertaal in het land aan. De Adventsactie draagt bij in de kosten van de opleiding en maaltijden van de cursisten.

Bijdrage

De inzamelingen in de Sint Jacobuskerk zijn op de zondagen 2 en 16 december en op 24 en 25 december. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL34 INGB 0000 3592 78 onder vermelding van Adventactie 2018. Bij voorbaat hartelijk dank.