We zijn de advent ingegaan: het kerstfeest nadert. Wij wensen u allen alvast een zalig kerstfeest en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Maria Sterre der ZeeDeze meest donkere periode van het jaar is altijd een goed moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende. Dat geldt ook voor ons als geloofsgemeenschap. Wij, als pastoraatgroep, constateren in onze geloofsgemeenschap enkele ontwikkelingen die onze aandacht vragen.
Op de eerste plaats zien we een teruggang in het aantal kerkgangers, zowel op zaterdag als op zondag. Anders is dat bij de Filipijnse gemeenschap: bij hun zaterdagse vieringen is de kerk behoorlijk gevuld. Ook zoeken wij als H. Antonius Abtgemeenschap naar meer samenwerking met de Filipijnse gemeenschap. Om deze redenen heeft het pastoraal team besloten met ingang van 1 januari 2017 de vieringen van 17:00 uur op de tweede en de vierde zaterdag van de maand te schrappen. Maar u zit dan niet zonder viering: u kunt namelijk deelnemen aan de Eucharistievieringen van de Filipijnse gemeenschap die om 18:00 uur beginnen. Dat is misschien even wennen, want de vieringen worden in het Engels gehouden. Maar het zal niet ontbreken aan enthousiasme en inspiratie.
De tweede ontwikkeling die we zien is het tekort aan vrijwilligers. Onze beheercommissie bestaat deels nog steeds uit het voormalige bestuur, dat van plan was deze rol slechts tijdelijk op zich te nemen. Maar ook bij de Lidwinagroep, de kosters en het secretariaat wordt naarstig gezocht naar nieuwe vrijwilligers.
Het is tijd dat we ons realiseren dat de kerk vooral gedragen moet worden door de kerkgangers zelf. Zonder de vrijwilligers kunnen we onze poorten sluiten, want ons pastoraal team kan onmogelijk zes geloofsgemeenschappen op alle fronten bedienen.
Daarom vragen wij aan u, aan alle kerkgangers: vraag uzelf eens af wat u voor de gemeenschap kunt betekenen. Alle hulp is welkom.
Wat krijgt u daarvoor terug? Behalve gezelligheid in de samenwerking met andere vrijwilligers zult u ervaren hoe zinvol het is om bij te dragen aan een geloofsgemeenschap die misschien wat grijs begint te worden, maar zeker niet aan inspiratie en levenskracht inboet!
Wij hopen op een overvolle mailbox (pastoraatgroep.antoniusabt@rkdenhaag.nl) en een stroom aan telefoontjes. U kunt ons ook altijd benaderen met vragen of opmerkingen over de verandering in de zaterdagse vieringen.
De pastoraatgroep Antonius Abt:
Henk Bressers, 070-351 48 80
Marie-Elise Huigen, 070 – 338 79 38
Greet Kappers, 070 – 338 96 75
en Nelly Oosthoek, 070 – 355 69 19