Maria Sterre der Zee

De gezamenlijke werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede hebben voor de advent 2016 gekozen voor een onderwijsproject in Masiakriki in Suriname. Het werd ons voorgesteld door vicaris-generaal Esteban Kross van het bisdom Paramaribo die afgelopen juli in onze parochie te gast was.
Laten we eerst iets meer vertellen over Masiakriki. Het is een dorp op de rechteroever, in dicht bos, aan de bovenstroom van de Surinamerivier. Het is vanuit Paramaribo in zes uur te bereiken over de weg en met de boot, of in één uur met het vliegtuig. Bij vervoer over land en water is met name het boottransport duur. De rivier vormt nog altijd de belangrijkste communicatieweg naar en van het dorp (foto aanklikken voor een vergroting).


Er leven ongeveer 2000 inwoners van Marronafkomst. De Marrons zijn afstammelingen van Afrikanen die door slavenhalers onder dwang naar Suriname zijn gebracht. Daar bevrijdden zij zich en vestigden zich in het oerwoud. De Marrons wonen in het dorpencluster Masiakriki, Malobi, Heikunu en Tu Maripa. Elk dorp kent traditionele gezagsdragers die in de eigen cultuur en van overheidswege erkend zijn. Masiakriki beschikt over een school, negen onderwijzerswoningen en een sportveld. Bewoners leven van hun kostgronden; in het dorp wonen inmiddels ook een aannemer en een elektricien.
Op de RK school “Kankantrie” van het Bisdom zijn 387 kinderen ingeschreven; ze komen uit Masiakriki zelf en uit de omliggende dorpen. (De kankantrie is een boom die een belangrijke plaats inneemt in de Surinaamse gedachtewereld.) De school beschikt over 13 klassen, beginnende van de peuterklas (groep 1) tot en met de zesde klas (groep 8). Van de 13 klassen is er één noodlokaal (kleuter). De school doet het goed: de prestaties zijn ruim boven het landelijk gemiddelde, met slagingspercentages vanaf de zesde klas van tachtig procent voor het schooljaar 2014-2015 en 72,7 procent voor het schooljaar 2015-2016. De school is evenwel dringend aan onderhoud toe.
De school telt zestien leerkrachten, van wie er veertien uit de stad afkomstig zijn en in het dorp wonen; twee leerkrachten zijn afkomstig uit de omgeving. Zij wonen samen in de negen onderwijzerswoningen in het dorp; per woning twee tot drie leerkrachten.
Vijf woningen zijn er slecht aan toe door achterstallig onderhoud dat is opgelopen door gebrek aan middelen; de overgemaakte subsidies van staatswege komen ruim te laat, zijn minder dan verwacht en door de hoge inflatie in waarde gedaald.
Hier komt de parochie Maria Sterre der Zee in beeld: tijdens de advent gaan wij geld bij elkaar brengen om de vijf woningen en de school te laten opknappen. In totaal is voor dit project 10.000 euro nodig. (Kent u ook mensen die dit bedrag alleen al besteden aan een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer?) Hebben wij die 10.000 euro eenmaal bijeen, dan kan de renovatie in mei 2017 zijn afgerond. Het is de vicaris-generaal zelf die toeziet op de correcte uitvoering van het project.
Na de renovatie zal het voor deze school makkelijker worden gekwalificeerde en goed gemotiveerde onderwijzers beschikbaar te krijgen en te behouden. Bovendien zal het opknappen van de school leiden tot een betere leer- en werkomgeving voor kinderen en personeel.
Eén beeld zegt meer dan honderd woorden. Daarom:

In de kerken van de parochie Maria Sterre der Zee geven de lokale M.O.V.’s een nog completer beeld van het project. En geven informatie over de manier waarop u kunt doneren. Want dat u meedoet, staat voor ons vast.
En u, toevallige bezoeker van onze website, kunt natuurlijk ook financieel bijdragen. Maak uw gift over op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie H. Antonius Abt, Den Haag, onder vermelding van ‘Masiakriki’. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.
Bij voorbaat dank voor uw bijdragen.
De zes parochiële M.O.V.’s