Adam de mens tussen licht en donker

Kunstenaars uit Nederland, Rusland, Polen, Adam - mens tussen licht en donkerGeorgië, Oekraïne, Israël en Litouwen komen in november in de Elandkerk in Den Haag samen voor het project ADAM – DE MENS TUSSEN LICHT EN DONKER.

Klank en beweging

Tijdens dit interdisciplinaire project zijn voor het publiek onder andere orgelmuziek, euritmie (dans), poëzie, toneel, zang, lichtspel en beeldende kunst te bewonderen. Er zullen verschillende talen klinken: Nederlands, Russisch, Hebreeuws en Duits.
Het kerkorgel met zijn majestueuze klank staat hierbij centraal.
Aan de hand van werken van Bach, Schnittke, Goebaidoelina en Wierzchołowski wordt de toeschouwer meegenomen op een zoektocht naar een nieuwe menswaardige samenleving;
een samenleving, waar net als bij het orgel iedere stem in samenklank met een andere tot zijn recht kan komen. Een zeer actueel thema in de tijd waarin we leven.

Meer informatie

Data:            Donderdag 9 t/m zaterdag 11 november 2017
Locatie:        OLV Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194
Open:           vanaf 19:00 uur, aanvang voorstelling 20:15 uur
Informatie en reserveren via: www.klankenbeweging.org