Gebedsgroepen

De parochie Maria Sterre der Zee kent diverse gebedsgroepen. Deze groepen komen bij elkaar om door middel van gebed geestelijk te groeien. Hieronder een overzicht van al onze gebedsgroepen.

Al enkele jaren worden er Taîzé-vieringen gehouden in onze geloofsgemeenschap. De vieringen zijn op elke 1e zaterdag van de maand om 19.30 uur. Taîzé is een dorp in Frankrijk nabij Lyon. In dit dorp is een oecumenische broedergemeenschap, die zich inzet voor “jongeren”, die op zoek zijn naar hun weg in het leven. Vooral de laatste jaren na de val van de muur in Duitsland trekken vanuit de Oostbloklanden jongeren naar Taîzé. De spiritualiteit van deze gemeenschap is om stil te durven zijn in meditatie. God toelaten in het binnenste van je hart. Hij kan binnenkomen of te gast zijn en je ingevingen geven voor je eigen leven.

In de vieringen zingen we canons van Taîzé, luisteren we naar korte bijbelse teksten en zijn er momenten van stilte. Een persoonlijke bijdrage kunt u leveren door een kaars bij het kruis aan te steken. In stilte of met een uitgesproken tekst. U bent van harte welkom.

Meer over Taîzé vindt u op internet: www.taize.fr/nl

Taizé vieringen in de omgeving:
Kerk T. Schwenckestraat, elke maandag om 19.30 uur

Contact: Ton & Françoise Timmer (070 – 365 16 85).

De bijeenkomsten van de meditatiegroep kenmerken zich door het in stilte overwegen van een Bijbeltekst. Na een aanvangslied, of korte overweging, wordt een geleide meditatie gehouden van 20 tot 30 minuten.

Centraal staat wat de gekozen Bijbeltekst persoonlijk oproept, wat God jou te zeggen heeft. Dat kan voor iedereen heel verschillend zijn. Die verschillende gedachten en ervaringen worden na afloop, onder het genot van een kopje koffie of thee, met elkaar uitgewisseld.

De groep wordt geleid door Alice Withaar. Haar invalshoek heeft zijn wortels in de Ignatiaanse spiritualiteit. Met respect en waardering voor ieders eigen beleving tijdens de meditatie, maakt de Ignatiaanse meditatie het lezen van een stuk Bijbeltekst tot iets heel persoonlijks.

De meditatiebijeenkomsten vinden in principe elke eerste woensdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur in het parochiecentrum van de OLV Onbevlekt Ontvangen, Da Costastraat 46.

Contact: secretariaat H. Ignatius de Loyola

Op de eerste vrijdag van de maand is er Cenakelbijeenkomst van de Mariale Beweging (bezinning en rozenkransgebed) in de Maria ten Hovezaal. De bijeenkomst is van 10.45 – 12.00 uur. Aansluitend is de Eucharistieviering in de kerk. Iedereen is welkom.

Contact: Pauline Kok 070-3993320

Sinds oktober 1980 komt de gebedsgroep Sint Jacobus wekelijks bij elkaar in de pastorie van de Sint Jacobuskerk. Gedurende de lange geschiedenis van deze gebedsgroep zijn er verschillende initiatieven ontstaan, zoals de vieringen voor de zieken en de deelname aan de jaarlijkse geloofsvorming voorafgaande aan Pasen.
De gebedsgroep van de Sint Jacobus de Meerdere heeft tot doel ons geloof en onze relatie met de Vader, de Zoon en de heilige Geest te laten groeien.  Daarnaast biedt de gebedsgroep de gelegenheid elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen en onze vriendschap met God als kinderen van de Vader te beleven. Onder het motto: “ hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt als gij de liefde onder elkaar bewaart.” (Johannes 13 vers 35)

Wij vormen een gebedsgroep die open staat voor de gaven (of charisma ‘s) van de heilige Geest. Hij vernieuwt ons keer op keer en wil ons een nieuwe geloofservaring schenken. Door lofprijzing, gebed en bijbellezing laten we ons raken door de liefde die God aan ieder wil geven. Door te luisteren, kunnen we Zijn stem ervaren die Hij ieder van ons roept en uitzendt, naar de mensen om ons heen.
De gebedsgroep komt elke maandagavond bijeen om 19.30 uur in de pastorie aan de Willemstraat 60. We bidden voor elkaar, voor de parochie en voor de intenties die ons bekend zijn. Wij staan open voor uw intenties. Geregeld bidden we de rozenkrans en is er aanbidding van het Heilig Sacrament.

17 juli  vakantie St Jacobus gebedsgroep 19.30 uur
24 juli vakantie St. Jacobus gebedsgroep 19.30 uur
31 juli vakantie St. Jacobus gebedsgroep 19,30 uur
7 aug vakantie St. Jacobus gebedsgroep 19.30 uur
14 aug. vakantie St. Jacobus gebedsgroep 19.30 uur

Contact: Mary Jansen m.jansen6ah@live.nl

Een gebedsgroep met inleidingen over het leven en de spiritualiteit van de heilige Pater Pio. De groep maakt deel uit van een wereldwijd verband van Pater Pio gebedsgroepen. De samenkomst is elke derde dinsdag van de maand. De middag begint om 13:30 uur uur in de Heilige Sint Jacobus de Meerdere kerk. Na de inleiding is aansluitend een aanbidding in de kapel van de pastorie met gebedsintenties voor Kerk en wereld.

Let op: in verband met omstandigheden, is er op de volgende 3 e dinsdagen 20 juni, 18 juli, 15 augustus en 19 september 2023 geen bijeenkomst v d Pater Pio gebedsgroep om 13.30 uur.

Contact: Lore Olgers 070-3244118