Catechese en bezinning

De parochie Maria Sterre der Zee geeft ruimte aan mensen die wat dieper in het geloof willen duiken. Hiervoor is er catechese en bezinning. In de catechese is er ruimte om met elkaar over het geloof te praten, net als tijdens de bezinningsdagen. Daarnaast zijn er onder andere Alpha-cursussen en lezingen van externen. Bij alle activiteiten zijn uiteraard ook niet-parochianen uitgenodigd!

Hieronder ziet u een overzicht van activiteiten. De actuele activiteiten zijn te vinden in onze activiteitenkalender.

In Den Haag start elk jaar een Alphacursus. Het is een cursus om kennis te maken met het Christelijke geloof. Een kennismaking, dus géén catechese-cursus. Daarnaast is de cursus ook heel geschikt voor mensen die hun geloof weer op willen pakken en de ‘basis’ weer wat willen ‘opfrissen’. De eerste avond is een introductie-avond en start, evenals de overige Alpha avonden, op een donderdagavond om 18.45 uur. De cursus bestaat uit 10 donderdagavonden en een zaterdag. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: ”Wie is Jezus?”, ”Wat is geloven?”, ”De Bijbel lezen: waarom en hoe?” en ”Wie is de Heilige Geest?”. Voor meer informatie over plaats en data of aanmelding kunt u terecht op de Alpha-cursus website of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Voor iedereen die met vragen loopt over ons katholieke geloof of gewoon geïnteresseerd is om met anderen over verschillende geloofsvragen van gedachten te wisselen.

Onze parochie Maria Sterre der Zee start dit najaar opnieuw met een Alphacursus op de dinsdagavond. Vijftien avonden met elkaar praten over verschillende onderwerpen, die allemaal te maken hebben met de basisprincipes van ons katholieke geloof. We starten elke bijeenkomst met een gezamenlijke maaltijd en na een korte inleiding wordt in kleine deelgroepen verder gesproken over het thema van die avond. Zowel het cursusmateriaal als de maaltijden zijn gratis (vrijwillige bijdrage is altijd mogelijk). Ook is er de mogelijkheid om tijdens het Alpha-weekend -halverwege de cursus- te logeren in het klooster van de broeders van Sint Jan in de Oude Molstraat.

Heb je interesse? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 27 september. Aanvang: 18:30 uur. Je bent van harte welkom! Plaats van samenkomst: parochiecentrum bij de Paschalis Baylonkerk, Neuhuyskade 97, Den Haag.

Aanmelden bij het Centraal Parochiesecretariaat via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070-820 98 66.
Programma informatieavond:

 • 18.30 uur ontvangst
 • 18.45 uur gezamenlijke maaltijd
 • 19.30 uur samenzang en inleiding
 • 20.15 uur koffie/thee
 • 20.30 uur deelgroep(en)
 • 21.30 uur bel luiden voor het einde van de avond
 • 21.45 uur evaluatie Alpha-team en afsluitend gebed

Alpha

Data Alphacursus 2022- 2023

 • 27 september 2022 Informatieavond is er meer?
 • 4 oktober 2022 Bijeenkomst 2 Wie is Jezus?
 • 11 oktober 2022 Bijeenkomst 3 Waarom stierf Jezus?
 • 18 oktober 2022 Bijeenkomst 4 Hoe kun je geloven?
 • 25 oktober 2022 Herfstvakantie, geen bijeenkomst.
 • 1 november 2022 Allerheiligen, geen bijeenkomst.
 • 8 november 2022 Bijeenkomst 5 Bidden: waarom en hoe?
 • 15 november 2022 Bijeenkomst 6 De Bijbel lezen: waarom en hoe?
 • 22 november 2022 Bijeenkomst 7 Hoe leidt God ons?
 • 2-3 december 2022 Bijeenkomst 8-9-10 Alpha-weekend: Heilige Geest
 • 6 december 2022 Bijeenkomst 11 Hoe nu verder?
 • 13 december 2022 Bijeenkomst 12 Hoe kan ik het kwade weerstaan?
 • 20 december 2022 Bijeenkomst 13 Waarom en hoe vertel ik het anderen?
 • 24 dec – 8 jan 2023 Kerstvakantie
 • 10 januari 2023 Bijeenkomst 14 Geneest God ook nu nog?
 • 17 januari 2023 Slotavond Hoe zit het met de kerk?

De inleidingen tijdens de verschillende avonden zullen afwisselend verzorgd worden door o.a. de leden van het pastoraal team of een van de Broeders van Sint Jan.

Op weg naar Pasen in het Jaar van de Sacramenten

Wat weten we eigenlijk van de zeven sacramenten? In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt de volgende definitie gegeven: “De sacramenten zijn werkzame tekenen, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt.” Dat klinkt heel plechtig, maar welke betekenis hebben ze voor ons dagelijks leven als gelovige? We zijn natuurlijk het meest vertrouwd met de Eucharistie, en de andere twee sacramenten van de inwijding in het christelijk geloof: het Doopsel en het Vormsel. Toch zullen velen, daarnaar gevraagd, niet alle betekenissen en bijzonderheden van de laatste twee paraat hebben. Van de sacramenten die ten dienste staan van de geloofsgemeenschap, de Wijding en het Huwelijk kennen we als gelovigen het eerste eigenlijk alleen passief, en van de sacramenten van Genezing: de Boete en Verzoening en de Ziekenzalving, hopen we het tweede pas laat in ons leven echt te ervaren.
Is het daarom geen tijd om in het Jaar van de Sacramenten ons verder te verdiepen in deze heilige “werkzame tekenen” en daarmee misschien wel tot verrassende nieuwe inzichten te komen?

Op zes donderdagavonden in de Veertigdagentijd zullen we aan de hand van inleidingen door leden van het pastoraal team verder kennismaken met deze materie.
1) Doop en Vormsel – parochievicaris Rivadeneira Aldas (3 maart)
2) Eucharistie – pastoor Langerhuizen (10 maart)
3) Huwelijk – diaken van Zoelen (17 maart)
4) Priesterwijding – pastoor Langerhuizen (24 maart)
5) Ziekenzalving – parochievicaris Wang (31 maart)
6) Boete en verzoening – parochievicaris Rivadeneira Aldas (7 april)
Waar: Maria ten Hovezaal; Willemstraat 60ª of digitaal
Aanvang: 20.00 uur
Afsluiting: 21.30 uur

Zie de informatie achter in de kerken of op de website www.rkdenhaag.nl. Opgave via het parochiesecretariaat tel. 070-8209866 of parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Najaarscatechese 2022: Onze Kerk, de bloemrijke hemel op aarde.

De najaar catechese zal zich dit jaar beperken tot één avond op donderdag 3 november a.s.,  verzorgd door dr. Eveline Verheggen. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Maria Ten Hovezaal, Willemstraat 60.

Het onderwerp is:

Onze Kerk, de bloemrijke hemel op aarde.

Via een powerpoint zal Eveline een aantal (historische) devotieprenten laten zien, waaronder ook van Maria, de Moeder van Jezus. Achtergronden hiervan zullen uitvoerig worden belicht. Catechetische, historische en theologische aspecten zullen uitvoerig aan de orde komen.

U bent allen van harte welkom. Om 19.45 uur is de zaal open en staat de koffie/thee klaar.

Graag aanmelden bij het parochiesecretariaat:

E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
T: 070-8209866

 

G E L O V E N    N U

Seizoen 2019-2020

ROOSTER DATA EN THEMA’S

Plaats: Pastorie St. Agneskerk, Beeklaan 188

19:45 Ontvangst

20:00 Thema avond

21:30 Sluiting

FILMAVOND

10 Oktober             ABRAHAM

7   November          Bespreking film Abraham (20.00-21.00)

12 December          JEREMIA

9   Januari                Bespreking film Jeremia (20.00-21.00)

6   Februari              A MAN FOR ALL SEASONS

5   Maart                  Bespreking film A man for… (20.00-21.00)

2   April                     WARM BODIES

7   Mei                       Bespreking film Warm bodies (20.00-21.00)

4   Juni                      Sluiting van seizoen          (Vesper, koffie, hapjes)

Een belangrijke opdracht van de werkgroep Geloofsverdieping is het voorbereiden van de kinderen op hun Eerste Heilige Communie. De eucharistie is immers het centrum van ons geloofsleven.
Ook de gezinsmissen dragen bij aan het verdiepen van het geloof van de kinderen en bij deze vieringen spelen de voorganger en de dirigente van het kinderkoor een belangrijke rol.
De kinderen, die ongeveer 12 jaar zijn, worden uitgenodigd om zich voor te bereiden op hun Heilig Vormsel. Daarmee is de eerste fase van de geloofsvorming afgerond.
Daarnaast wordt voor volwassenen het Leerhuis aangeboden. Het Pastorale Team verzorgt deze avonden. In het najaar zullen er 3 avonden aangeboden worden rond het thema barmhartigheid.

Deze werkgroep wordt ondersteunt door pastor Marijke Witteman. De leden van de werkgroep geloofsverdieping zijn:

Annelies Brosch, voorzitter

Jan Eijken, pastor

Petri van der Lans, communicanten