De pastoraatgroep heeft de volgende beslissingen genomen met betrekking tot de volgende activiteiten:

  • De Kindercatechese blijft tot de zomervakantie online (elke zondagmorgen) en de Eerste Heilige Communie is uit gesteld tot sept/okt.
  • De doopcatechese in groepsvorm kan momenteel niet plaatsvinden Het H. Doopsel wordt nu individueel toegediend met alleen de ouders erbij.
  • Alle gezamenlijke uitstapjes en bijeenkomsten van de St. Jacobsstaf zijn tot 1 september afgelast. Wel worden de ouderen bezocht en kunnen ouderen worden opgehaald voor de zondagsmis, de middagmis of voor een wandeling (steeds één op één).
  • Er is al een plan gemaakt voor de najaarscatechese en er wordt nagedacht over catechese online. “Dit is een tijd om mateloos om de ander te geven” las ik op de site van de Amerikaanse Jezuïeten. Het ínspireert me maar dan wel vanuit een zelfde mateloze liefde tot de Heilige Drie-Eenheid. Trouwens zo zullen de Jezuïeten het ook zeker bedoeld hebben, in die volgorde!