In deze Veertigdagentijd zijn er diverse activiteiten en bijeenkomsten rond de Vasten. Lees hier over deze activiteiten.