Concerten

Concerten

Elke gemeenschap binnen de parochie Maria Sterre der Zee houdt concerten. Iedereen, zowel gelovigen als niet-gelovigen, is hierbij welkom! Over het algemeen zijn deze concerten gratis en wordt er na afloop een collecte gehouden. Zie hieronder de komende concerten binnen onze parochie.

Alle komende concerten

Orgelconcert in H. Antonius Abt – 28 maart 2019 van 13:00 - 13:30 uur – H. Antonius Abtkerk
Passieconcert 2019 – 30 maart 2019 van 16:00 - 18:00 uur – H. Jacobus de Meerdere
Concert Driekoningen Mattheüs Passion in Vogelvlucht – 31 maart 2019 van 15:30 - 16:30 uur – Onbevlekt Hart van Maria
Mattheus Passion in vogelvlucht ensemble Casuquo – 31 maart 2019 van 15:30 - 17:00 uur – Onbevlekt Hart van Maria
Orgelconcert in H. Antonius Abt – 4 april 2019 van 13:00 - 13:30 uur – H. Antonius Abtkerk
'Mijn ziel is geschokt' – 5 april 2019 van 20:00 - 22:00 uur – H. Antonius Abtkerk
Kooruitvoering De Vrije School – 9 april 2019 van 20:15 - 22:15 uur – H. Antonius Abtkerk
Orgelconcert in H. Antonius Abt – 11 april 2019 van 13:00 - 13:30 uur – H. Antonius Abtkerk
Kooruitvoering De Vrije School – 11 april 2019 van 20:15 - 22:15 uur – H. Antonius Abtkerk
Pianoconcerten Coen Ruivenkamp – 14 april 2019 van 14:30 - 17:00 uur – H. Agneskerk