Concerten

Concerten

Elke gemeenschap binnen de parochie Maria Sterre der Zee houdt concerten. Iedereen, zowel gelovigen als niet-gelovigen, is hierbij welkom! Over het algemeen zijn deze concerten gratis en wordt er na afloop een collecte gehouden. Zie hieronder de komende concerten binnen onze parochie.

Alle komende concerten

Concert ten bate van orgelfonds – 9 oktober 2022 van 15:00 - 16:00 uur – H. Antonius Abtkerk
Jubileumconcert Hagacantare – 15 oktober 2022 van 20:00 - 22:00 uur – H. Antonius Abtkerk
Concert ten bate van orgelfonds – 30 oktober 2022 van 15:00 - 16:00 uur – H. Antonius Abtkerk
Concert ten bate van orgelfonds – 13 november 2022 van 15:00 - 16:00 uur – H. Antonius Abtkerk
CÉSAR FRANCK HERDENKING – 25 november 2022 van 20:00 - 22:00 uur – OLV Onbevlekt Ontvangen