Concerten

Concerten

Elke gemeenschap binnen de parochie Maria Sterre der Zee houdt concerten. Iedereen, zowel gelovigen als niet-gelovigen, is hierbij welkom! Over het algemeen zijn deze concerten gratis en wordt er na afloop een collecte gehouden. Zie hieronder de komende concerten binnen onze parochie.

Alle komende concerten

Mariaconcert in de Antonius Abt – 29 mei 2022 van 03:00 - 05:00 uur – H. Antonius Abtkerk