Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

De parochie Maria Sterre der Zee heeft regelmatig bijzondere vieringen. Denk hierbij aan de Taizéviering, vespers, Marialof en bijzondere feesten van onze gemeenschapsfeesten (denk aan onder andere het Liduinafeest van de H. Driekoningen en aan het Agnesfeest van de H. Agnes). Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere vieringen in onze parochie.

Alle komende bijzondere vieringen

Lauden bidden in de veertigdagentijd – 11 maart 2019 - 19 april 2019 van 06:00 - 07:00 uur – Fatimakapel
24 uur voor de Heer 29-30 maart – 29 maart 2019 - 30 maart 2019 van 17:00 uur – Kerk Heilige Antonius van Padua
Agape maaltijd – 1 april 2019 van 18:00 - 19:30 uur – H. Agnes