Activiteiten & Diaconie

Activiteiten & Diaconie

In de linkerkolom vindt u de activiteiten binnen de parochie Maria Sterre der Zee. Hier staan ook evenementen bij waaraan onze parochie deelneemt. Wij houden regelmatig bijzondere vieringen, we kennen vele gebedsgroepen, we houden jaarlijks een aantal bedevaarten en bieden maandelijks diverse concerten aan. Ook hebben we speciale aandacht aan de jeugd binnen onze parochie.