Bij de voorbereiding van de geloofs- en ontmoetingsdag op 26 oktober en op de dag zelf is er heel wat werk te verrichten en daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Wilt u een helpende hand bieden bij het vooraf en/of achteraf versjouwen van tafels en stoelen, bij het broodjes smeren of het serveren en afruimen, of wilt u die dag begeleider/gastvrouw of -heer zijn voor oudere deelnemers of deelnemers met een fysieke beperking? Of wilt u tijdens de eucharistieviering ‘s ochtends mee wilt zingen in het gelegenheidskoor?
Meld u zich dan uiterlijk 16 oktober a.s. aan bij het parochiesecretariaat met uw contactgegevens en geef daarbij aan wat u zou willen en kunnen doen.
Hartelijk voor uw hulp, zonder uw bijdrage kunnen wij deze dag niet tot een groot succes maken.
Het organisatiecomité,
Gerda Bronsteijn, Anja de Bruijn, Lore Olgers, pater Yan Asa en diaken Jos van Adrichem