De opbrengst van de actie voor Oekraïne in onze parochie bedroeg kort voor Pasen ruim 21.000 euro. Daarvan is ongeveer 19.500 Euro besteed, dus we hebben nog ca. 1500 Euro over. Vanuit Oekraïne is er nog altijd behoefte aan snel oplaadbare accu’s met een grote capaciteit, die ca 800 Euro per stuk kosten en waarvan er inmiddels 2 zijn besteld. Ook zijn o.a. kleinere accu’s ofwel ‘powerbanks’ voor individueel gebruik van ca. 40 Euro per stuk en medische spalken voor 15 Euro welkom. Alles bij elkaar zouden we tot Pinksteren graag voor ca. 5000 Euro aan goederen naar Oekraïne willen sturen. U kunt dat mogelijk maken met uw donaties.

Dank u hartelijk voor uw solidariteit en uw gulle giften

Alena Boer, Dolf Langerhuizen, Michiel Timmerman, Monique Meeussen

Als u wilt bijdragen kan dat op het IBAN-nummer van onze parochie NL60 RABO 0301 0505 03 ten name van RK Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van ‘Oekraïne’.