Actie Kerkbalans

De landelijke Actie Kerkbalans (AKB) is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland, waaraan jaarlijks vele tienduizenden mensen hun bijdragen leveren. De parochie Maria Sterre der Zee doet als parochie mee aan deze actie. Weet dat úw bijdragen primair ten goede komt aan uw eigen geloofsgemeenschap en mede bepalend zijn voor de vitaliteit van uw geloofsgemeenschap.

Alle informatie over hoe u uw bijdrage kunt geven, vindt u op de pagina Kerkbijdrage.

Motto Actie Kerkbalans 2019

“Geef voor je kerk”

Wat betekent de kerk voor u? Voor u en ons is de kerk meer dan een gebouw. Het is een plek waar we samen vieren, bidden, een kaarsje kunnen opsteken en bijzondere momenten, zoals een huwelijk of uitvaart, samen kunnen beleven. De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn,een plek waar God wordt gezocht en gevonden.

Wij vragen u om ons te helpen dit te blijvend mogelijk te maken. Omdat u het belangrijk vindt, kunnen onze priesters, pastoraal werkers en een diaken vieringen doen doordeweeks, in het weekend en bij de doop, het huwelijk of de uitvaart van uw dierbare. Ook kunnen we de kerk warmstoken in de koude wintermaanden, kunnen we op het altaar kaarsen branden en klinkt er wekelijks orgelmuziek. Uw bijdrage wordt in het bijzonder ingezet voor uw eigen geloofsgemeenschap.

Neem een aandeel in uw kerk. Draag bij door uw financiële steun, inzet van uw talenten en door uw gebed. Zo kunt ook u bijdragen aan het werk van de kerk en deel uitmaken van deze levendige gemeenschap.