In de Kerk mag ik zijn wie ik ben.” “Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.” “Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.” “Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.” Dit zijn antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de Kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.

De Kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. U bent lid van onze parochie en daar zijn we blij om.

We hopen dat onze Kerk ook voor u van waarde is. Als lid willen we u vragen om een financiële bijdrage. Zodat we er ook in het komende jaar kunnen zijn voor iedereen die de Kerk nodig heeft. Zo kan de Kerk haar plek blijven innemen in Den Haag. Op onze website leest u meer over hoe wij dat doen en over de mensen die daarbij betrokken zijn.

Wij hopen van harte dat u de Kerk wilt steunen met een bijdrage die bij u past. We zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Uw steun komt volledig ten goede aan onze parochie.

Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de Kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op
rekeningnummer: NL34 INGB 0000 3592 78
t.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere
o.v.v.: ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de Kerk van betekenis blijft? Maak uw gift vandaag nog over.