Onder het motto “Mijn kerk verbindt” houden de Nederlandse kerken van 21 januari t/m 5 februari de Actie Kerkbalans (AKB) 2017.
Mijn kerk verbindt: We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Gééf aan die verbinding. Gééf aan de AKB.
Ondanks het landelijk karakter van de AKB, komen de bijdragen geheel ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap. De geloofsgemeenschap van de H. Jacobus de Meerdere maakt sinds 2015 deel uit van de parochie Maria Sterre der Zee. Samenvoeging was noodzakelijk in het licht van het aantal beschikbare priesters en de financiële vooruitzichten. Uiteraard wordt er dus óók op financieel gebied samengewerkt en dat werpt ook zijn vruchten af. Maar weet wel, dat úw bijdragen primair op het conto van onze geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere komen en mede bepalend zijn voor de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap.
Graag willen we u ook wijzen op de mogelijkheden om uw donatie(s) aan de kerk, zoals de AKB, af te trekken van de belasting. Het hoeft niet, maar het mag wel en het biedt U de gelegenheid om de aftrek naar eigen inzicht te besteden, zo ook (weer) aan de kerk. Er zijn diverse vormen van aftrek, elk met eigen percentages en voorwaarden. Zie hiervoor meer informatie op de pagina over de Actie Kerkbalans. Desgewenst kunnen wij u daarover persoonlijk informeren. Neemt u daarvoor contact op met de beheercommissie via  beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl .
Bij voorbaat dank!