Op 4 september 2018 zijn Henk van Zoelen en Steef Lokken opgenomen onder de wijdingskandidaten voor het permanente diaconaat. Dit gebeurde tijdens een eucharistieviering in de Eendrachtskapel te Rotterdam waarin ook het studiejaar 2018 – 2019 van Vronesteyn, het Centrum voor Priester- en Diakenopleiding, werd geopend.

Henk van Zoelen legt de eed van trouw af

In zijn preek zei bisschop Van den Hende dat beide kandidaten met de aanstaande wijding tot diaken in de voetsporen van Jezus als dienaar treden. Deze representatie kan nooit gebeuren zonder de kracht van de Heilige Geest. Op een bijzondere manier ontvangen Henk van Zoelen en Steef Lokken die kracht van de Heilige Geest bij de wijding door de handoplegging van de bisschop . De bisschop spoorde de aanwezigen aan om te bidden om Gods geestkracht. ’De Heilige Geest kunnen we op geen enkel moment in ons leven missen’.
Na de preek spraken beide kandidaten de geloofsbelijdenis en de Eed van trouw uit. Henk van Zoelen is per 1 september 2018 aangesteld als lid van het pastoraal team van onze parochie. Hij hoopt op 10 november 2018 de wijding tot permanent diaken te ontvangen. Op 11 november vindt in onze parochie de presentatieplechtigheid plaats.
Wij verwachten met vele parochianen deze bijzondere vieringen bij te wonen! Houdt de website in de gaten voor meer informatie.
Foto: Peter van Mulken