Naar aanleiding van de negatieve ontwikkeling van de coronabesmettingen hebben de Nederlandse bisschoppen op 10 november jl. besloten twee coronamaatregelen opnieuw in te voeren:

 • Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en
 • een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.

Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Samenzang en koorzang blijven mogelijk.

Zie: https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

Met ingang van het weekend van 13/14 november gelden deze maatregelen in alle kerken van onze parochie:

 • 1,5 meter onderlinge afstand in de paden, in de banken, op het koor en het priesterkoor
 • dragen van een mondkapje als men zich verplaatst in de kerk: binnengaan, uitgaan en ter communie gaan
 • handen reinigen met gel bij de ingang en voor het ter communie gaan
 • thuis blijven bij klachten
 • geen handen geven
 • collecte bij de uitgang
 • geen koffiedrinken na afloop van de viering in het weekend
 • wendt u zich bij vragen tot de gastheer of gastvrouw
 • samenzang en koorzang zijn mogelijk
 • reserveren vooraf en registratie bij de ingang is niet noodzakelijk

Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze kerk een veilige plek blijft om de liturgie te vieren.