Naar aanleiding van recente ontwikkelingen hebben we het programma voor de Vastenwandelingen 2021 iets kunnen aanpassen: we komen ‘live’ bij elkaar!

Iedere woensdagochtend ontmoeten we elkaar in de pastorie van de Antonius Abtkerk en maken we van daaruit een rondwandeling, alles Corona-proof.
Zie hieronder. Zo gaan we ook deze 40-dagentijd samen ‘op weg naar Pasen’.

U bent van harte uitgenodigd om gezamenlijk te bezinnen en te wandelen op ándere, maar niet míndere wijze. Doet u mee? Wij hopen het!
Pastor Jan Eijken, Annelies Brosch en Ineke Friesen

Motto van de Vastenwandelingen 2021:

Dat ik niet uitval, dat wij allen – zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn

Uit: Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (tekst: Huub Oosterhuis).

Toelichting op Motto
De huidige tijd waarin wij leven voert ons op nieuw, onbekend terrein en houdt ons tegelijkertijd dicht bij huis (veel is weggevallen).
Dit gaat gepaard met allerlei gevoelens van onzekerheid, beperking en geïsoleerd zijn. Tegelijkertijd doen we waardevolle inzichten op, over de essentie van het leven en onze verlangens voor de toekomst voor mens en aarde. En ervaren we momenten van saamhorigheid, kracht en uithoudingsvermogen.

Ondanks alle zorgzaamheid, creativiteit en flexibiliteit die mensen heden ten dage ten toon spreiden, lijkt deze onzekere Corona-tijd ook veel gelatenheid en afwachten uit te lokken.
Uit het oog verliezen en meer nog: uit het hárt verliezen ligt op allerlei terreinen en manieren op de loer; verwatering van solidariteit, van toekomstbeelden, van geloof maar ook van saamhorigheid en (vriendschaps-)relaties.
En pandemie of geen pandemie, ieder mensenleven kent wel perioden van onzekerheid of angst, verlies of niet verbonden zijn.

Kortom, we leven in een tijd met vele uitdagingen – een Woestijntijd – die tegelijk óók allerlei mogelijkheden biedt voor verandering en persoonlijke groei.
Belangrijk is elkaar vast te houden, door moeilijke tijden en duisternis heen. En daarmee om te zoeken naar verbinding – met God, onze ‘naasten/anderen’, kerkgemeenschap en onszelf.

Met de Vastenwandelingen 2021 willen we graag daarbij stilstaan en ons samen voorbereiden op Pasen: “Dat ik niet uitval, dat wij allen – zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.”

Alternatief vastenwandelen
Door de Corona-maatregelen zullen we dit jaar anders ‘vastenwandelen’.
Vijf weken lang gaat het per week als volgt:

 1. Op Donderdag ontvangt u per email een schriftelijke overweging van een lid van het Pastoraal Team en Bijbeltekst.
 2. De dagen erna kan ieder voor zich hierop reflecteren.
 3. Op woensdag komen we om 9:30 uur bij elkaar in de Pastorie van de Antonius Abt-kerk.
  Daar bespreken we – o.l.v. Jan Eijken – wat Bijbeltekst en Overweging ons gebracht hebben.
  Vervolgens wandelen we twee-aan-twee naar een bepaalde Mariakapel, wekelijks een andere kapel, voor een kaarsje en “Koffie-to-go”, om vervolgens weer richting Antonius Abt te keren.
  Eind van programma is voorzien rond 13.00 uur (toelichting op de eerste bijeenkomst).

Op deze manier kunnen we, met inachtneming van veilige Corona-maatregelen, geïnspireerd bezinnen, onze ervaringen samen delen én fysiek op weg gaan naar een plek om stil te worden.

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart. Dagprogramma:

 • 9.30 uur Pastorie van Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 235
 • Gesprek o.l.v. pastor Jan Eijken.
 • We delen met elkaar wat Bijbeltekst en overweging ons gebracht hebben.
 • 10.30-13.00 RondWandeling
 • met stop in een Mariakapel voor Kaarsje+Koffie-to-go.
 • Wekelijks naar ‘n andere kapel
 • (3 mrt Antonius Abtkerk, 10mrt Lourdeskapel, 17mrt Marlotkerk, 24 mrt Paschaliskerk en 31mrt Antonius Abtkerk).

Opgave verplicht
Secretariaat van H. Antonius Abt, 070-354 1742 (ma 13-16.30; di-vrij 9.30-13.00)
Email: antoniusabt@rkdenhaag.nl
Met vermelding van 06-nummer en email-adres.

Voor vragen of onvoorziene afmeldingen:
Ineke Friesen 06-46060588