Zondag 14 april om 15.00 uur
Sint Jacobus de Meerdere kerk

De aanbidding van het Allerheiligst Sacrament zal ongeveer een uur duren. Tijdens deze aanbidding kunt u het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen. Pater Mattheus csj.

Er zijn verschillende gebedsteams aanwezig om voor uzelf en voor uw naasten te laten bidden. Tijdens de Aanbidding is de Heer in ons midden en in Zijn aanwezigheid zullen de gebedsteams hun gebeden verrichten.

Tevens zal er muziek zijn aanbiddingsliederen), afgewisseld met evt. instrumentale muziek. Daarnaast zijn er momenten van stilte waarin we de aanwezigheid en genade van de Heer mogen ervaren. We kunnen de Heer onze lof, dank, smeekgebeden als ook onze zorgen en noden voorleggen. We nodigen u daarom graag uit deel te nemen aan dit uur van Aanbidding en vrienden, kennissen en medeparochianen hierop opmerkzaam te maken.

Sint Jacobus de Meerderekerk,
Parkstraat 65a, Den Haag


“Indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn. Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard. Zou Hij ons ook niet al het andere schenken?” Romeinen 8 vers 31-32