Op zaterdag 9 juli 2016 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. Voor het zesde  achtereenvolgende jaar gaan wij onze eer betonen aan de Martelaren van Gorkum. Geheel Katholiek Den Haag kan zich hierbij aansluiten. We gaan per fiets en met de bus. We herdenken dat 19 geestelijken in 1572 in Brielle werden gemarteld en opgehangen, omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie en trouw aan de paus af te zweren.

bedevaart
Op de fiets onderweg naar Brielle – even pauze om wat te drinken

In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid is er in de Bedevaartkerk een Heilige Deur geopend, waar de bedevaartgangers doorheen zullen gaan. Een hoogst inspirerend bedevaartjaar, voor de fietsers bovendien een sportieve uitdaging. De geestelijke leiding is in handen van Vicaris A. van der Helm, die de tocht per fiets zal maken. Pater Y. Asa SVD gaat mee als geestelijk leider in de bus.
Meer informatie over de bedevaart vind u hier.