Het is opvallend dat in moeilijke tijden bezielde mensen met weinig middelen dingen van blijvende waarde kunnen voortbrengen. De katholieke bewoners van Marlot hadden in de oorlogstijd grote moeite om het alsmaar gevaarlijk wordende traject naar hun parochiekerk op de Bezuidenhoutseweg afte leggen. Zij weken daarom uit naar tijdelijke schuilplaatsen of schuilkerk in de buurt – o.a. de stalkamer van theeschenkerij ‘De Hoogwerf’ aan de Zijdelaan- om zon- en feestdagen te vieren. Dit samenzijn heeft een blijvende kern voortgebracht die na de oorlog besloot een permanente kerk te bouwen.

En nu – 75 jaar later – plukken wij kerkgangers, de buurtbewoners en de toevallige voorbijganger en ooievaar immer nog de vruchten van hun werk. Dat gaan wij dan ook in juni vieren, en ieder die wil langskomen is daarvoor uitgenodigd.

Het programma

  • Zaterdag 8 juni van 14-16 uur – open middag rond en in de kerktuin. Eten en versnaperingen zijn aanwezig. De kerk is dan de hele dag open met vertoning van beeldmateriaal over de geschiedenis van de kerk. De zaterdagavondviering begint zoals gebruikelijk om 17 uur met de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria.
  • Zondag 9 juni, 10:30-12:00 uur – een Hoogmis waarin Bisschop Johannes Van den Hende zal voorgaan. Na de viering is er koffie met taart gevolgd door een muzikale afsluiting van de dag: Chopin.
  • Woensdag 12 juni, 19:30-20:30 uur – een concert van de The New Choral Singers waar we aan de bezoekers een vrijwillige bijdrage vragen voor een charitatief doel.

Allen zijn welkom ! Zeg het voort I We geven de kerk het laatste woord:

” ’t Was ten jare ’43 dat ik slechts als vrome wens werd geopperd en gekoesterd aan den zoom der Haagse grens; thans ten jare ’47 wordt de eerste steen gelegd dank ’t gebed en dank de giften door ons allen toegezegd. Als een brandpunt uwer liefde tot het H. Hart der Maagd blijf ik voor U allen open, komt en bidt er onversaagd.

(Bron: archief van de Parochie Onbevlekt Hart van Maria, inventarisnummer 77)