– Eucharistieviering uit dankbaarheid in Elandstraat op 12 nov –

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Den Haag bestaat dit jaar 70 jaar.
Wat is de KBO en waar staat zij voor? De KBO in Den Haag maakt deel uit van de Unie KBO en is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. De KBO komt op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast biedt de KBO hun leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.

De Unie KBO is een vereniging met ongeveer 500 lokale afdelingen, waaronder de afdeling Den Haag, waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van senioren behartigen.

De Unie KBO en PCOB (protestants Christelijke Ouderenbond) hebben landelijk hun krachten gebundeld en zijn er voor senioren, door senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van de belastingen, als ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

Vrijwilligers bemensen ook de Service- en Juristentelefoon op het landelijke bureau waar ze de meest uiteenlopende vragen van leden beantwoorden. Het landelijk bureau van de Unie KBO en de PCOB spant zich in voor de landelijke belangenbehartiging van senioren en zorgt voor zichtbaarheid en landelijke coördinatie.

De inzet van de KBO groeit steeds met de tijd mee. De afgelopen 70 jaren is er veel bereikt en veel goeds is gerealiseerd. Om dankbaar voor te zijn.

Bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de KBO is er een Eucharistieviering uit dankbaarheid op zondag 12 november om 11.00 uur in de kerk OLV Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat. Hoofdcelebrant is Mgr. J.H.J. van den Hende, Concelebrant is pastoor Dolf Langerhuizen, diaken Henk van Zoelen assisteert. Het koor Cantate Domino o.l.v. Jos Vranken verzorgt de liturgische gezangen.

U bent van harte welkom !

Bron: Stella Maris, jaargang 9 nummer 5 editie oktober/november 2023