Op 15 juni aanstaande is het 60 jaar geleden dat Harry Hofstede tot priester werd gewijd. Van die 60 jaar is hij het langst, namelijk van 1979 tot 2007, als pastoor verbonden geweest aan onze parochie van de Heilige Jacobus. Velen van U zullen hem ongetwijfeld nog kennen. In die tijd heeft hij onnoemelijk veel gedaan voor de parochie, zowel in materiële als -en voornamelijk- in immateriële zin. We mogen rustig stellen dat hij cruciaal is geweest voor het voortbestaan van de geloofsgemeenschap en het kerkgebouw. Daarnaast heeft hij de Broeders van Sint Jan naar het centrum van Den Haag gehaald, een wapenfeit waarvan wij allen tot op de dag van vandaag profijt hebben.
Niet verwonderlijk dat oud-pastoor Harry Hofstede, die nog altijd actief is als rector van  zorgcentrum Roomburgh in Leiden, het jubileum op zaterdag 17 juni wil vieren in de aanwezigheid van en bij de Broeders van Sint Jan.

Cadeau

Bij zo’n diamanten jubileum hoort natuurlijk ook een cadeau. Wij willen Harry Hofstede graag op gepaste wijze voor onze geloofsgemeenschap vereeuwigen in de vorm van een schilderij dat een plaats krijgt tussen de afbeeldingen van zijn voorgangers in de grote zaal van de pastorie. Op 17 juni zal dit cadeau in kleine kring aangeboden worden. Daags erna zal het dan in de pastorie te bewonderen zijn.

Bijdrage als blijk van waardering

Uw bijdrage aan dit cadeau als blijk van uw waardering van een onvergetelijke pastoor is zeer welkom. Méér over het schilderij en hoe U daaraan kunt bijdragen, kunt U lezen in de speciale folder die in deze Jacobusnieuws is ingesloten en die u ook hier kunt vinden..
Namens de Beheercommissie, J. van der Lubbe, voorzitter.