In oktober bestaat de St. Jacobus gebedsgroep 40 jaar. Pastoor Hofstede was de oprichter en heeft tientallen jaren bezielend leiding gegeven als herder van de gebedsgroep. De Heer leidt een ieder op heel verrassende, bijzondere en boeiende wijze. Zo vonden een aantal mensen hun – klooster- roeping. Er ontstonden uit de gebedsgroep diverse initiatieven zoals “op weg naar Pasen” en waren er vieringen met gebed voor persoonlijke noden en biechtgelegenheid. Ook was er de gelegenheid het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Nog steeds ontvangen mensen innerlijke en/of lichamelijke genezing.

De Heilige Geest werkt doorheen de gebedsavonden. De avonden worden afgewisseld met een Heilige Eucharistie, Aanbidding, lofprijzing, dankgebed, lectio divinae, rozenkransgebed en voorbede. We zijn Onze Lieve Heer heel erg dankbaar voor zovele jaren van genade en barmhartigheid.
Jesaja 63-9: ‘In al hun nood, …heeft God hen zelf gered.’
Johannes 4-10: ‘Als u wist wat God wil geven…’

Bijeenkomst van de gebedsgroep op: Maandagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur. Voor informatie: Alex Nennie tel. 06-44236231 of Mary Jansen tel. 070-3601748