Op 13 juni 1992 werd Ad van der Helm priester gewijd. Niet alleen is hij daarmee dit jaar 25parochievicaris ad vd helm jaar priester, maar inmiddels ook al 10 jaar verbonden aan onze geloofsgemeenschap. Toen hij in 2007 het stokje overnam van pastoor Hofstede, verkeerde het kerkgebouw nog midden in de restauratiefase met alle daarbij horende extra bezigheden. Tot 2014, toen de parochie van de Heilige Jacobus fuseerde tot de parochie Maria Sterre der Zee, was Ad feitelijk de laatste pastoor van de Jacobus, maar ook na de fusie is hij nog altijd de eerste aanspreekpersoon voor onze geloofsgemeenschap en als altijd zeer betrokken bij de gang van zaken. Wij waarderen in hem een begeestigd herder en een begenadigd prediker tijdens eucharistievieringen en andere religieuze bijeenkomsten. Dit jubileum willen wij daarom niet ongemerkt laten passeren.

Feest op 18 juni

Allereerst zal op zondag 18 juni, Sacramentsdag, om 10.30 uur, een plechtige Heilige Mis worden gevierd. Deze mis zal de gewoonlijke missen van 10:15 en 12:00 combineren, er is die dag derhalve géén mis om 12:00 uur.
Aansluitend zullen wij het jubileum vieren met een grootse receptie in de grote zaal en -als het weer het toelaat- in de tuin van de pastorie. U bent daarbij allen van harte welkom om Ad persoonlijk te feliciteren. Het zal voor hem al een groot cadeau zijn wanneer zoveel mogelijk mensen op deze feestelijke dag aanwezig zijn.

Uw hulp nodig

Maar bij een zilveren jubileum hoort ook een blijvend cadeau, dat wij tijdens de receptie willen aanbieden. Traditiegetrouw willen we namens het parochiebestuur en de gehele gemeenschap een schilderij aan de jubilaris aanbieden. Maar dit kunnen we alleen realiseren met uw hulp.  Hoe U dat kunt doen, is beschreven in de speciale folder die in deze Jacobusnieuws is ingesloten en die u hier kunt vinden.
Wij rekenen van harte op uw komst en bijdrage.
Namens de Beheercommissie, J. van der Lubbe, voorzitter.