21 minuten de tijd?

Wie heeft er 21 minuten de tijd om te praten over kindermishandeling?

In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling op maandag 20 november, vinden er in twaalf provincies tegelijkertijd 21 Minuten-bijeenkomsten plaats. Op verschillende locaties vertellen ervaringsdeskundigen tegelijkertijd hun verhaal over kindermishandeling. In deze 21 minuten vertellen ervaringsdeskundigen wat veiligheid en onveiligheid voor hen als kind betekende.

Ook Den Haag doet mee: Parochie Maria Sterre der Zee organiseert een 21 Minuten-bijeenkomst bij de H. Jacobus de Meerdere kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De toegang is gratis.

21 minuten in Den Haag:

Het is belangrijk dat juist een instantie als de kerk, met speciale zorg en aandacht voor mensen en behoeftigen ook hier aandacht aan geeft. Als kerk willen we ook bidden voor kinderen in moeilijke situaties. Daarom is voor geïnteresseerden aansluitend rozenkransgebed en de eucharistieviering. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.   

Een klein gebaar, grote impact

In de bijeenkomsten ligt de nadruk op wat een volwassene kan doen voor een kind waar hij/zij zich zorgen over maakt. Een klein gebaar kan vaak al een enorm verschil maken in het leven van een kind. Bij onze bijeenkomst in parochie Maria Sterre der Zee zal Jamila Yssel haar verhaal vertellen. De bijeenkomst wordt geleid door Aafke Scharloo. In 6 minuten vertelt Jamila Yssel wat veiligheid en onveiligheid voor haar als kind betekende. Daarna gaan de bezoekers met elkaar in gesprek over wat men kan doen voor een kind.

Initiatiefnemers

21 Minuten is een landelijk evenement dat wordt georganiseerd door Ted Kloosterboer en Naomi Dessaur. Ted Kloosterboer is verbonden directeur van Stichting Praat en is zelf ervaringsdeskundige. Naomi Dessaur werkt vanuit Dessaur Trainingen en is expert in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij traint professionals in hoe zij mishandeling kunnen signaleren, zorgvuldig kunnen handelen en het vervolgens bespreekbaar maken. 21 Minuten wordt gesteund door onze kennispartner Augeo en natuurlijk parochie Maria Sterre der Zee.

Iedereen is welkom.

Uitnoding 21 minuten Jacobus de Meerdere