De parochie Maria Sterre der Zee organiseert op zondag 1 juli op het plein voor de Heilige Jacobuskerk (Parkstraat 65a te Den Haag ) voor het eerst de Franciscustafel.
Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de keuze van paus Franciscus in 2013 heeft de parochie kwetsbare mensen uitgenodigd voor een lunch op het kerkplein. Mensen, die door allerlei omstandigheden vaak niet kunnen deelnemen aan de rijkdom van onze samenleving. De parochie heeft in dat kader contact gezocht met de eigen caritas (zorg voor armen), de ouderen, het Straatpastoraat (zorg voor dak- en thuislozen), het Multicultureel OntmoetingsCentrum Schilderswijk (deelnemers aan taallessen, cliënten van voedselbank, bezoekers van het sociaal spreekuur), de Lukaskerk (PKN-kerk met sociaal restaurant) en andere partners in de stad.
Paus Franciscus is een bijzonder inspirerend voorbeeld van barmhartigheid die de (rooms-katholieke) kerkgrenzen overstijgt. Op deze manier wil de parochie gastvrijheid verlenen in het bijzonder aan hen die deze gastvrijheid niet altijd ervaren. De parochie wil de paus eren door in zijn voetsporen een concreet voorbeeld van gastvrijheid en barmhartigheid te laten zien.
Naast een lunch is er koffie, thee en frisdrank. Iedereen is welkom om daarvan vanaf 12:30 uur te genieten en samen met onze gasten deel te nemen aan de Franciscustafel.
Meer informatie is te verkrijgen bij Hans Timmermans, voorzitter Beheercommissie, via hans.timmermans1956@gmail.com of via 06-10 12 40 78
De datum is ingegeven door het feest van Petrus en Paulus op 29 juni dat het feest bij uitstek is van de paus en van de kerk van Rome.