Op 1 december 1892 werd de monu-mentale nieuwe kerk aan de Elandstraat 194 ingewijd met als patrones Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Op 8 december 1892 werd voor het eerst een mis opgedragen. Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren!

OLV Onbevlekt Ontvangen
Elandstraatkerk

De parochie bestaat sinds 8 december 1877 en werkte vanuit een hulp-kerk in de Da Costastraat.
Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is al een paar weken bezig met voorbereidingen voor een feestelijk najaar. Die feestelijke tijd  willen we beleven met iedereen in onze gemeenschap en met de buurt.
We doen dit onder het motto:
“Elandstraatkerk, zichtbaar en bewogen”
In de periode van 26 november tot en met 10 december moet het allemaal gaan gebeuren.
Op 26 november openen we met een speciale viering waarin pater de Ruiter en pastor Witteman voorgaan en het Ignatiuskoor zingt. De geschiedenis van onze kerk is nauw verbonden met de Jezuïeten. Tijdens de openingsviering zal dan ook worden stilgestaan bij deze band. Daarom is het heel mooi dat er met pater de Ruiter die dag een Jezuïet in onze kerk voorgaat.
Op 10 december sluiten we af met een feestelijke viering waarin onder andere mgr. v.d. Hende en pastoor Langerhuizen voorgaan. Tijdens deze viering zingt Cantate Domino, aangevuld met ons eigen kinder- en jeugdkoor. Na de viering is er een scala aan activiteiten gepland. Hier wordt nog hard aan gewerkt. We kunnen wel alvast verklappen dat er voor elk wat wils zal zijn, speciaal ook voor de kinderen en jongeren in onze geloofsgemeenschap!

Ruimte voor verschillende activiteiten

In de twee weken tussen de openings- en de sluitingsviering is er ruimte voor verschillende activiteiten. Ook hier wordt nog hard aan de invulling gewerkt.

preekstoel

Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken! Dus heeft u een leuk idee of wilt u rondom een van de vieringen een steentje bijdragen, bijvoorbeeld met muziek (wie schrijft een feestlied?), met iets lekkers uit eigen keuken of assisteren bij de uitvoering, laat het ons weten.
Eén idee willen we nu al noemen: de fototentoonstelling! Wij zijn op zoek naar fotomateriaal dat met activiteiten vanuit de Elandstraatkerk te maken heeft. Bijvoorbeeld een foto van uw eerste communie, van processies of de straten van toen? Stelt u zich eens voor wat een prachtig beeld van 125 jaar kerk en omgeving er ontstaat als al uw herinneringen verzameld zijn!
In de tijd tot de feestelijkheden houden wij u op allerlei manieren op de hoogte, omgekeerd horen wij ook graag van u. Dat kan via corrieversluijs-c@telfort.nl of spreek ons aan in de kerk (Trees Krans).
Met feestelijke groet,
Groep Elandstraatkerk 125 jaar