Elandstraatkerk 125 jaar

De gezichtsbepalende kerk “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen” viert dit jubileum.

OLV Onbevlekt Ontvangen
OLV Onbevlekt Ontvangen in 1892

Begin 19e eeuw werd besloten de polder “Kleine Veentje” te ontwikkelen. Daarmee werd tegemoet gekomen aan de vraag naar huizen voor bewoning en bedrijfsruimten voor toegenomen commerciële activiteiten. Zo rond 1870 was vanuit de Laan van Meerdervoort de bebouwing gevorderd tot de Witte de Withstraat; een winkelstraat met bebouwing aan beide zijden en ingesloten door de Elandsloot. Dit gebied maakte deel uit van de parochie “H. Theresia van Avila” aan het Westeinde. Door die ontwikkeling ontstond een te grote druk op deze kerk. Om praktische reden werd in 1877 een Hulpkerk gepland aan de Da Costastraat. Het inzicht brak al snel door dat dit niet werkbaar zou zijn en is het plan gewijzigd met de hulpkerk aan een definitieve pastorie te koppelen, waaraan later een nieuwe grote kerk kon worden gebouwd. En zo geschiedde, er werd een nieuwe parochie gevestigd aan wat wij nu kennen als de Elandstraat (zie bijgaande foto uit 1905).
De bouw van de monumentale nieuwe kerk, door architect Molenaar, begon in 1890 aan de Elandstraat 194 en is opgeleverd in 1892. Inpandig geheel wit gestuced en voorzien van even monumentale smeedijzeren gasornamenten, waarmee werd verlicht en verwarmd.
Op 1 december 1892 ingewijd met als patrones Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Op 8 december werd voor het eerst een Mis opgedragen.
Eind dit jaar 2017 bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren,

SAMEN MET U !

Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.
Die feestelijke tijd willen we beleven met iedereen in onze gemeenschap en met de buurt. We doen dit onder het motto:

“ELANDSTRAATKERK, ZICHTBAAR EN BEWOGEN“

Elandstraatkerk 125 jaar
In de periode van 26 november tot en met 10 december moet het allemaal gaan gebeuren.
26 november om 11.00 uur openen we met een speciale Viering.
Pater P. de Ruiter S.J. en pastor mw. M. Witteman gaan voor, het Ignatiuskoor zingt.
De geschiedenis van onze kerk is nauw verbonden met de Jezuïeten en de Westeindekerk. Tijdens de openingsviering zal dan ook worden stilgestaan bij deze band.
Aansluitend zal een tentoonstelling worden geopend.
In de volgende twee weken (t.m. 10 december) zijn er verschillende activiteiten over de kerk en haar gemeenschap. De tentoonstelling zal zo veel mogelijk dagelijks toegankelijk zijn.

3 December om 12.00 uur (na de kerkviering) is er een programma met en voor de buurt. In verband met de tentoonstelling is de kerk open tot 16.00 uur.
10 December om 11. 00 uur sluiten we af met een feestelijke Viering.
Mgr. H. van den Hende, Bisschop van Rotterdam, pastoor D. Langerhuizen en pastor Mw. M. Witteman gaan voor. Het koor Cantate Domino en ons Kinder- en Jeugdkoor zingen.

Na de openings- en de slotviering wordt er vanaf 13.00 een film vertoond waarin parochianen vertellen over hun band met onze kerk. De vertoning vindt plaats in de kerk, naast de fototentoonstelling. Op beide dagen is het ook mogelijk deze film aan te schaffen op dvd voor een bedrag van 5 euro (contact te voldoen).

WEET U ZEER WELKOM

Commissie 125; Da Costastraat 46, 2513 RR Den Haag
Telefoon 070 364 99 26, dagelijks tussen 10 en 12 uur.