Enquete

Aan alle deelnemers aan de parochie enquête: bedankt! Dank u wel dat u zich betrokken voelt bij onze parochie. En vooral bedankt dat u ons meehelpt om de parochie nog beter te maken!enquete
Een gevarieerde groep parochianen heeft ons laten weten hoe ze tot nu toe de communicatie vanuit onze parochie ervaart. Er waren vragen over o.a. social media, de website, alle activiteiten en het parochieblad.

Voorstellen

Enkele voorstellen uit de resultaten van de enquête zijn doorgenomen met het parochiebestuur en pastoraal team. Binnenkort worden ze besproken met de betrokken vrijwilligers.

Presentatie resultaten

U kunt zelf een kijkje nemen in de resultaten van de enquête in deze korte presentatie:
Presentatie resultaten parochie enquête
 
Namens de communicatiewerkgroep, Teresa van der Lubbe