Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdel; behalve God beminnen en Hem alleen dienen. Thomas a Kempis

  Komende activiteiten