Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

De natuur bedriegt ons nooit: wij zijn het altijd zelf die ons bedriegen.Jean-Jacques Rousseau

  Komende activiteiten