Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan. En niemand is zo rijk dat hij geen glimlach nodig heeft.

  Komende activiteiten