Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.Galaten 5: 25

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort.
Voor meer informatie zie het blokje
‘Maatregelen omtrent coronavirus’ hierboven.