Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

De liefde begint pas dáár waar er geen gave meer te verwachten is.Antoine de Saint-Exupery

  Komende activiteiten