Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de Heer richt hem op. Psalm 37: 24

  Komende activiteiten