Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.Johannes 11: 25-26

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn per direct opgeschort.
Voor meer informatie zie het blokje
‘Maatregelen omtrent coronavirus’ hierboven.