Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Het grappige (en ook tragische) is nu, dat velen denken dat met het relativeren of vernietigen van een godsbeeld God zélf verdwijnt. Jean-Jacques Suurmond

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort.
Voor meer informatie zie het blokje
‘Maatregelen omtrent coronavirus’ hierboven.