Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Om een beeltenis van God te zijn, moet de geest zich wenden tot het eeuwige, dit behouden in de geest, te houden in het geheugen, en door het lief te hebben, te omarmen in de wil.H. Edith Stein

  Komende activiteiten