Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Vrees de rechtvaardigheid van God niet - de rechtvaardigheid is in God even bewonderenswaardig en beminnelijk als de barmhartigheid: beide zijn bewijzen van zijn liefdeH. Jozefmaria Escrivá de Balaguer

  Komende activiteiten