Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Geluk betekent de ervaring van een volheid, niet van een leegte die gevuld moet worden.Erich Fromm

  Komende activiteiten