Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o Heer, God van de hemelse machten. Jeremia 15: 16

  Komende activiteiten