Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Migranten en vluchtelingen vormen een uitdaging - Het evangelie van de Barmhartigheid biedt een antwoord.Paus Franciscus

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort.
Voor meer informatie zie het blokje
‘Maatregelen omtrent coronavirus’ hierboven.