Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Want U bent bij mij. Psalm 23: 4

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn per direct opgeschort.
Voor meer informatie zie het blokje
‘Maatregelen omtrent Corona-virus’ hierboven.