Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Goed kunnen kiezen is beseffen dat al ons kennen onvolledig is – dat mag bescheiden én vrij maken. Vrij om steeds onze eigen inzichten in te brengen én bescheiden genoeg om bij te leren, in gesprek met elkaar. Op zoek naar goud.Cassianus

  Komende activiteiten