Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt; want men kan beter inzicht verkrijgen dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud.Spreuken 3: 13-14

  Komende activiteiten