Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.1 Korintiërs 12: 12 + 22

  Komende activiteiten