Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdel; behalve God beminnen en Hem alleen dienen. Thomas a Kempis

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort.
Voor meer informatie zie het blokje
‘Maatregelen omtrent coronavirus’ hierboven.