Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

God heeft zout in onze monden gelegd, opdat wij naar Hem zouden dorsten.H. Augustinus

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort.
Voor meer informatie zie het blokje
‘Maatregelen omtrent coronavirus’ hierboven.