Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Denk eraan, je hebt maar één ziel, je zult maar eenmaal sterven, je hebt maar één kort leven, één dat je eigen is, er bestaat maar één hemel en die is eeuwig. Zo zul je aan vele dingen verzaken. H. Teresa van Avila

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn nog opgeschort en worden langzaam herstart.
Voor meer informatie zie het blokje
‘Maatregelen omtrent coronavirus’ hierboven.