Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

En dit niet-wetende weten is van een zo hoog vermogen, dat de wijzen met hun denkkracht het nooit kunnen overtreffen; nooit bereikt hun weten dit door-niet-te-verstaan begrijpen, alle weten overstijgend.H. Johannes van het Kruis

  Komende activiteiten