Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten; ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Het zaad is het Woord van God. Lucas 8: 8,11

  Komende activiteiten