Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartig heid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Jacobus 2: 13

  Komende activiteiten