Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Uit de fontein van Uw barmhartigheid, o Heer, vloeit alle geluk en leven. Dus zingen alle schepselen en de hele schepping in extase, luid een lied van barmhartigheid. H. Faustina

Komende activiteiten

Alle activiteiten zijn per direct opgeschort.
Voor meer informatie zie het blokje
‘Maatregelen omtrent Corona-virus’ hierboven.