Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.Erasmus

  Komende activiteiten